Kennismakingsgesprek + Screening

De fitting start met een gesprek om de verschillende eigenschappen van de atleet te ontdekken. Tijdens de screening wordt het volledige lichaam qua spiersterkte en flexibiliteit in kaart gebracht. Met al deze factoren én met hun samenhang wordt rekening gehouden bij het positioneren op de fiets.

Schoenplaatjes

De schoenplaatjes worden op de juiste plaats gezet. Zo wordt een maximum aan kracht ontwikkeld en worden blessures vermeden.

Meting van de huidige positie

De huidige positie wordt driemensioneel en met videoanalyse opgemeten. Aan de hand van deze gegevens wordt de fiets aangepast.

Zadeldrukmeting (optioneel)

Via het geBiomized zadeldruksysteem wordt de druk op het zadel gemeten en krijgt de atleet meer info over de positie en symmetrie op het zadel. Hier verhinderen we vooral zadelpijn.

Digitaal uitmeten van de juiste positie

De fiets wordt ten slotte “geZINd”. Met het ZIN-apparaat wordt de juiste afstelling van de fiets tot op de millimeter nauwkeurig digitaal opgemeten. De gegevens worden verwerkt en aan de atleet overhandigd. Zo bekomt de atleet zijn “185 BIKEFITTING dossier” om zijn fiets steeds weer optimaal te kunnen instellen.

 

Klik hier om een afspraak te maken